Integra

THUISVERPLEGING CENTRUM KORTRIJK

Thuiszorg Integra Kortrijk biedt thuisverpleging aan waarbij kwaliteitsvolle deskundigheid, warme zorg en een respectvolle houding in het contact met de patiënten, en hun omgeving, van essentieel belang zijn. 

Bij elke opstart van een nieuwe zorg, komt onze verpleegkundige bij u langs om de noden en verpleegbezoeken op elkaar af te stemmen. 
We houden er een nauwe samenwerking op na met andere hulpverleners zoals de huisarts, de kinesist, de apotheek,…
De thuisverplegingsdienst streeft ernaar om ouderen met een verhoogde kwetsbaarheid zo lang als mogelijk thuis te laten wonen. 
Mede door de nachtverpleging, ons uniek project, proberen we zorg op maat na te bieden. U kan beroep doen op nachtverpleging voor zowel geplande zorgen (verpleegtechnische handelingen, toilet bezoek, palliatieve zorgen, controle bezoek,..) als voor noodoproepen tussen 22uur en 6 uur.
 
Heeft u vragen over de mogelijkheden binnen Thuiszorg Integra? 
 
Neem vrijblijvend contact op:
 
Integra thuisverpleging 24/24u bereikbaar: 0472/69 04 11
Planner en organisatieverpleging: 0487/45 52 68- thuiszorgsvk@gvo.be 
Specifieke vragen voor nachtzorg: zorgcoacksvk@gvo.be